69% boknörd

http://www.barnensbokklubb.se finns ett väldigt trevligt vetenskapligt boknördstest. Det verkar mäta på flera olika skalor, t.ex. kunskap om olika böcker, kännedom om bibliotekens signatursystem, författarekännedom men även självskattning av hur man skulle reagera i olika situationer. Det var ett väldigt bra test och jag blev 69% boknörd. Funderar på att använda det i studien i stället för något livskvalitetsinstrument.

Etiketter: