Två nya våningar?

Betrakta bilden av universitetsområdet anno 1966. Längst upp till vänster ligger nuvarande vårdvetarhuset, som när bilden togs var sjukhusets långvårdsklinik. Huset bestod då som nu av två huskroppar som stod något förskjutna mot varandra, förenade av en entrébyggnad. Idag är det högra huset fem våningar stort, på den här bilden bara tre. Vet någon när man byggde till två våningar? Eller är jag helt ute och cyklar?

Etiketter: ,