På återvinningsstationen : ett absurt drama i en akt

Personer: Jag (AR) och återvinningskonsulten (ÅK).

Platsen: en återvinningsstation i närheten.

På scenen står två containrar med var sin skylt:

och

AR träder in på scenen bärande på fyra hyllplan i spånskiva.

AR: Hm. Undrar hur jag ska göra? Så svårt. Men en hylla är en möbel. (Börjar gå mot möbelcontainern.)

ÅK kommer in från höger, ilsket galopperande i sitt orangea varselställ, stoppar AR.

ÅK: De där kan du inte lägga där!

AR: Varför inte?

ÅK: Det är ju trä!

AR: Ja, men det är ju hyllor. En möbel.

ÅK: Ja, men det är ju spånskiva. De ska i trä. (Börjar fösa AR mot rätt container.)

AR: Men är inte en hylla en möbel? Hur ska jag veta om en möbel är en möbel eller trä?

ÅK: Det som är trä går till biobränsle och eldas på värmeverket.

AR: (Irriterad) Ja, men varför är det inte en möbel?

ÅK: För de går att elda.

AR: Ja, men vad är i så fall en möbel???

ÅK: Det är något som är klätt med tyg.

Ridå.

Aha. Det hade jag förstås bort förstå av mig själv.

Som en liten övning följer här bilder på de respektive containrarna. Säg till om du också hittar möbler i träcontainern, och trä i möbelcontainern! Jag gör det nämligen. Någon mer har inte fattat det här.

Etiketter: