Tömma brunnen!

I förmiddags pumpade vi ut allt vatten ur brunnen i stugan. Det gick hysteriskt snabbt, och på knappt två timmar hade den fyllt sig igen till samma nivå som tidigare. Vi lär inte få vattenbrist i första taget. Bilden visar hur brunnens botten, 570 cm ned under markytan, ser ut.

Etiketter: