Reaktionära DN

DN hade nån slags webbenkät. En av frågorna var så här:

"Är det du som huvudsakligen sköter hushållet? (Dvs handlar, tvättar, lagar mat, etc.)". Man kan bara välja Ja eller Nej.

Redan 1997 sa 13% av sammanboende eller gifta par att de delade lika på hemarbetet. Det känns lite gammaldags att förutsätta att nån gör mer. Och är man ändå så gammaldags, varför frågar man inte bara efter kön i stället och drar slutledningen utifrån sin haltande fördom?

Etiketter: