Cancerbarn och skolan

DSC00428 Här har just sjuksköterskan Margaretha af Sandeberg presenterat resultat från sitt doktorandjobb om infektioner och skolnärvaro hos barn med cancer. 12o sjuksköterskor inom barnonkologi har lyssnat.

NOBOS, Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses, har kongress i Tromsø. Intressanta föredrag, bra kringaktiviteter och bra nätverkande. I lokalen bredvid sitter 120 läkare inom barnonkologi från hela Norden. Vi har haft gemensamma sessioner om nutrition och etik dessutom. Kul!

Etiketter: