Termer inom diskursteori

Läser en fantastisk kurs om diskursanalys just nu. Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalysen, varav diskursteorin är en. Den har mer inriktning på abstrakta, samhälleliga diskurser och har analysverktyg som ursprungligen kommer från lingvistiken och strukturalismen. De var därför väldigt främmande för mig, men jag har försökt reda upp det lite. Hoppas det kan hjälpa någon.

Nedan ser vi en diskurs (blåa fältet). Den innehåller ett antal moment (gröna Xxx), som fixerats i sin betydelse genom artikulation (de gröna linjerna). Diskursen har tillslutits. Ett av momenten är en nodalpunkt (NP), som är ett centralt moment som de andra momenten grupperas kring. Kring diskursen ligger det diskursiva fältet. Där finns andra, mångtydiga tecken, element (blå Xxx), som ännu inte har någon fixerad betydelse i diskursen.

clip_image002[1]

På nästa bild ser vi en konkurrerande diskurs (violett). Här artikuleras andra tecken tillsammans (röda linjer). Den har samma nodalpunkt som den tidigare diskursen – nodalpunkten blir en flytande signifikant eftersom den tydligen är väldigt tvetydig. Därmed fungerar den också som element i det sammanhanget eftersom betydelsen inte är fixerad i relation till de bägge diskurserna

clip_image002[3]

Etiketter: ,