Lapp från cellfängelset

Fick en fin rundvandring i Umeås gamla cellfängelse, som numera tjänstgör som hotell.

Vid renoveringen hittades denna lapp bakom nån golvlist.

DSC00464

“Fly krogens snaror! // Hata spriten! // Den 26-7 1924. // E. N. 8 dag. kvar // av 11 månader

Etiketter: