04 juni 2010

Bokcafé Pilgatan

Bulle och diskursanalys på Pilgatan. Bra kombination en fredagseftermiddag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar