Hinder och problem för doktorander

En av uppgifterna under förra veckan var att göra en lägeskoll på sitt doktorandprojekt och se vad som var gemensamma problem för oss i grupperna. Jag lärde mig två saker:

1. Vi svenskar är väldigt lyckligt lottade. Både jag och Magnus har full finansiering och doktorandlön hela tiden.

2. Vanliga strukturella problem var…

Sen hade många förstås också metodologiska problem, men det kan man ju leva med. Men fungerar inte strukturen så är det förstås djäkligt tufft. Jag är imponerad över att de ändå fortsätter!

Etiketter: