APT och FN

När vi har arbetsplatsträff är Örnsköldsvik och Skellefteå uppkopplade via videokonferens. Det betyder att vi skickas mikrofoner mellan varandra när någon vill fråga något. Det skrapar och folk glömmer av att slå på micken och allt vad det är. Jag tycker att vi borde få en svanhalsmikrofon per sittplats i stället som i FN. Och voteringsknappar. Och begär-ordet-knappar.

Etiketter: