Skyltar på NUS

Ja, skyltningen på Norrlands Universitetssjukhus, den tycks man kunna klaga på i eviga tider.