Frågetyper i LimeSurvey

Jag använder internetenkätverktyget LimeSurvey en hel del. Det är mycket flexibelt och erbjuder en hel rad med olika slags frågor.

Verktyget finns översatt till svenska, men manualerna är på engelska. Jag har haft problem med att lista ut vad de engelska frågetyperna heter på svenska – därför har jag gjort den här sammanställningen.

Innehållsförteckning:

Listor

Eng. Arrays.

Lista

Eng. Array. – Dokumentation.

clip_image001[6]

clip_image002[6]

Samling (5 punktsval)

Eng. Array (5 point choice). – Dokumentation.

Förvald skala, 1-5 + inget svar.

clip_image003[6]

Samling (10 punktsval)

Eng. Array (10 point choice). – Dokumentation.

Förvald skala, 1-10 + inget svar.

clip_image004[6]

Samling (ja/nej/osäker)

Eng. Array (Yes/No/Uncertain). – Dokumentation.

Förvald skala, ja, osäker, nej, inget svar.

clip_image005[6]

Samling (öka/samma/minska)

Eng. Array (Increase/Same/Decrease). – Dokumentation.

Förvald skala, öka,samma, minska, inget svar.

clip_image006[6]

Antal kolumner att visa

Eng. Array by column. – Dokumentation.

Svenska översättningen haltar. Subfrågorna blir kolumnrubriker i stället för radrubriker.

clip_image007[6]

Samling (flexibla etiketter) dubbel skala

Eng. Array dual scale. – Dokumentation.

I denna frågetyp har man två skalor för varje subfråga.

clip_image008[6]

Kan också användas med listrutor:

clip_image009[6]

Samling (flexibla etiketter) (tal/siffor)

Eng. Array (Numbers). – Dokumentation.

Denna frågetyp genererar en vektor med numrerade listrutor enligt bilden. Som standard innehåller listrutorna värden mellan 1 och 10, men det kan ändras.

clip_image010[6]

Man kan också få checkboxar genom att sätta max till 1 och min till 0.

clip_image011[6]

Samling (flexibla etiketter)

Eng. Array (Text). – Dokumentation.

clip_image012[6]

Mönsterfrågor

Datum

Eng. Date. – Dokumentation.

clip_image013[6]

Kön

Eng. Gender. – Dokumentation.

clip_image014[6]

Byt språk

Eng. Language switch. – Dokumentation.

Numerisk inmatning

Eng. Numerical input. – Dokumentation.

clip_image015[6]

Flera numeriska inmatningar

Eng. Multiple numerical input. Dokumentation.

clip_image016[6]

Kan också användas som visuell analogskala:

clip_image017[6]

Rangordning

Eng. Ranking. – Dokumentation.

clip_image018[6]

Boilerplate-fråga

Eng. Text display eller Boilerplate question. – Dokumentation.

Svenska översättningen haltar.

clip_image019[6]

Ja/Nej

Eng. Yes/No. – Dokumentation.

clip_image020[6]

Flervalsfrågor

Flera valmöjligheter

Eng. Multiple choice eller Multiple options. – Dokumentation.

clip_image021[6]

Flera valmöjligheter med kommentar

Eng. Multiple choice with comments. – Dokumentation.

clip_image022[6]

Ettvalsfrågor

5-punktsval

Eng. 5 point choice. – Dokumentation.

clip_image023[6]

Lista (rullgardinslista)

Eng. List (Dropdown). – Dokumentation.

clip_image024[6]

Samling (flexibla etiketter) efter kolumn

Eng. List (Radio). – Dokumentation.

Annat och ingets var går att välja bort.

clip_image025[6]

Lista med kommentarer

Eng. List with comment. – Dokumentation.

clip_image026[6]

Fritextfrågor

Kort fritext

Eng. Short free text. – Dokumentation.

clip_image027[6]

Lång fritext

Eng. Long free text. – Dokumentation.

clip_image028[6]

Mycket lång fritext

Eng. Huge free text. – Dokumentation.

clip_image029[6]

Flera korta textsvar

Eng. Multiple short text. – Dokumentation.

clip_image030[6]