När vi inte forskar...

... då äter vi. Och äter. Och äter. Och äter. Och äter.