05 oktober 2011

Lämna

Sedan när blev "lämna" ett intransitivt verb? Man lämnar alltid något, till exempel ett uppdrag. Annars kan man väl avgå, det kan man ha utan objekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar