Lämna

Sedan när blev "lämna" ett intransitivt verb? Man lämnar alltid något, till exempel ett uppdrag. Annars kan man väl avgå, det kan man ha utan objekt.