Plantering i mörker

Det är opraktiskt med fotogenlampa men fint ändå. Vårlökar och perenner.