04 maj 2015

Läkemedelslista i Jalle

En liten sneak preview på något som är på gång:Hittills kan man signera givna läkemedel och göra olika slags avvikelser för tid och dos:... men det som saknas är funktioner för ordination av läkemedel. Kommer inom kort!

03 maj 2015

Rapport och kurvor i Jalle

Nästa funktion som börjar bli klar i Jalle är rapport och kurvor. Här kan man mata in temp, blodtryck, puls och så vidare. Alla inmatade värden valideras (t.ex. ska ett blodtryck vara heltal/heltal och vikt får inte vara siffror). Värdena presenteras antingen som tabeller eller i kurvor.Just nu visas två kurvor bredvid varandra. Vilka kurvor som ska visas är parametersatt. Jag hade tänkt försöka få till staplar för blodtryck, men det krånglade en massa, så nu får det vara vanliga kurvor i stället.