Läkemedelslista i Jalle

En liten sneak preview på något som är på gång:Hittills kan man signera givna läkemedel och göra olika slags avvikelser för tid och dos:... men det som saknas är funktioner för ordination av läkemedel. Kommer inom kort!

Etiketter: